Niet alleen mensen weten zich te vermaken in het Volkspark, ook zie je hier veel honden die met elkaar spelen. Op onderstaande foto zien we brigadier en diensthondbegeleider van de Gemeentepolitie, Leen Zuidgeest. Hij instrueert een diensthond in het Sterrebos en is zeker niet de enige. Ook vandaag nog trainen hondenbezitters met hun viervoeter in het Volkspark.

01708 Expositieplek 10 hond
Leen Zuidgeest instrueert een hond in het Sterrebos, 1946.

In het Volkspark is een enorme diversiteit aan vogels. Al honderd jaar geleden bleven wandelaars in het park op mooie lenteavonden regelmatig even stilstaan om naar het gezang van bijvoorbeeld de nachtegaal en de wielewaal, of naar het getik van de grote bonte specht te luisteren.
Bij het 25-jarig bestaan van het Sterrebos werd er een boekje uitgegeven waarin aandacht werd besteed aan de enorme vogelrijkdom.

Een waterpartij, in het Volkspark.
Een waterpartij, in het Volkspark.

Op 13 december 1920 verscheen de volgende ingezonden brief in de Schiedamse Courant:
‘Toen het Sterrebosch werd aangelegd, is erop gewezen, dat daar verschillende houtsoorten zouden worden geplant, ten einde de vogels te lokken die in en op die houtsoorten leven; bij het aanleggen van het Volkspark is hetzelfde gebeurd. En ze zijn gekomen. En ze verheugden ‘s zomers – vooral in den morgen – ons oor met hun heerlijk gejubel: vinken, leeuweriken, merels e.a. En wij genieten daarvan, en zijn dankbaar, dat ons Gemeentebestuur den opgespoten grond niet zoo maar heeft laten liggen.
Zijn wij ook dankbaar jegens de vogels? Een kwade tijd is voor hen aangebroken. En wanneer men nu door het Sterrebosch wandelt, vindt men ze in groepjes bij elkaar, als voelden ze, dat ze vereenigd het naderende lot moeten bestrijden. Maar veel voedsel vinden ze niet. De zon blijft weg en lokt geen insecten aan de zuidzijde den stammen naar buiten, de wormen blijven in den grond verscholen en de arme vogels zoeken te vergeefs gedurende den korten dag, om hongerig te gaan slapen en te sterven. 

Is het onze plicht niet, dat zooveel mogelijk te verhinderen? Zij, die een tuintje hebben, kunnen al heel wat doen om den nood te lenigen. Wanneer zij eenige dagen achtereen op denzelfden tijd voeder strooien, zullen de gasten zich niet lang laten wachten. Een plankje op een paal, waar de kat niet bij kan komen, is al voldoende. Misschien kunnen knutselaars zelf een aardige voedergelegenheid in elkaar zetten. 
Maar in ons Sterrebosch en ons Volkspark huizen nog vele vogels, die zich niet zoo licht in ‘t bewoonde gedeelte wagen, vogels ook, voor wie broodkruimels geen voedsel zijn, ja, voor welke broodvoeder zelf doodelijk kan worden. Zij vragen zaden en zijn in dit opzicht niet moeilijk: zonnebloempitten, hennepzaad, raapzaad, haver, alles is hun welkom.
‘s Zomers ziet men zoo, ook op gewone dagen, vaste wandelaars in het Sterrebosch; voelen zij er niets voor, om gedurende ten wintertijd ééns per dag op hetzelfde plekje wat zaad uit te strooien?
Of is de gemeente niet verplicht voederplaatsen te maken (we hebben immers twee boschwachters?) en te zorgen dat ten minste een deel van de vogels, die hierheen gelokt zijn, van den hongerdood gered wordt?
Of kunnen misschien de Schiedamsche Padvinders(sters) hier een nuttig werk verrichten?

Helpt de vogels! Wat gij ‘s winters voor hen doet, vergelden zij u in het voorjaar en gedurende den zomer duizendvoudig.

X.” 

Tegenwoordig vinden we in het park grote bonte spechten, roodborstjes, winterkoningen, mezen, boomkruipers, duiven, vinken en sperwers. En heb je de ransuil hier – in het donker – weleens gezien? Ook konijnen, wezels, egels, mollen, muizen, vossen, padden en kleine watersalamanders wonen in het Volkspark.

Boschgezicht, door Henri Rebers.
Boschgezicht, door Henri Rebers.

Vroeger werden er paddenstoelenexcursies in het Volkspark gegeven. Je kon met wel dertig verschillende soorten paddenstoelen thuiskomen! Er staan vandaag de dag verschillende soorten bomen in het park: de es, esdoorn, eik, robinia, vleugelnoot, plataan, wilg en beuk. En wist je dat in iedere eikenboom zo’n 300 soorten insecten, zoals de wintervlinder, leven?
Ook kom je in het Volkspark de boshyacint, daslook, krokus en het sneeuwklokje tegen. Het park staat verder vol met fluitenkruid, hondsdraf, paardenbloem, speenkruid, klein hoefblad en brandnetels.
Ook aan struiken geen gebrek: vlier, boerenjasmijn, klimop, meidoorn, sleedoorn, taxus en gelderse roos.
Kijk dus goed om je heen als je in het Volkspark bent…