Over Volkspark Schiedam

Jubileum

In 2016 bestond het Volkspark 100 jaar. De meeste Schiedammers noemen deze plek het Sterrebos. Het park heeft een flinke opknapbeurt gekregen.

Het park is opgeknapt

Er is onderhoud aan het groen gepleegd, asfaltpaden en meubilair zijn hersteld, de keerlus is verwijderd, het sportveld is vernieuwd en er is een uitdagende natuurspeelplek aangelegd. Deze speelplek is tot stand gekomen door de wensen en ideeën van de gebruikers in het ontwerp mee te nemen. Kinderen uit de omgeving hebben tijdens ontwerpworkshops hun wensen vormgegeven in een maquette. Dit resulteerde in een avontuurlijk en natuurrijk speellandschap waar geklommen, geklauterd en met water gespeeld kan worden.

De speeltuin in het Volkspark is geopend

Op maandag 18 mei 2015 werd de speelplek geopend door wethouder Alexander van Steenderen. Hij mocht als eerste gebruik maken van de kabelbaan. Bekijk de foto’s van de spectaculaire opening hier. Lees meer over de totstandkoming van de natuurlijke speeltuin, de correspondentie met buurtbewoners en het opknappen van het Volkspark op de website van de gemeente Schiedam.

Buitententoonstelling 100 jaar Volkspark

Ter ere van én in aanloop naar het 100-jarig bestaan van het Volkspark in 2016 is een tijdelijke buitententoonstelling opgesteld. Een cultuurhistorische expositie over het Volkspark in elf onderwerpen. Deze panelen staan verspreid door het park.

Er werden in de aanloop naar het 100-jarig jubileum verschillende activiteiten in het Volkspark georganiseerd. Deze hadden betrekking op de (onderwerpen in de) buitententoonstelling.

Colofon

Opdrachtgever: Gemeente Schiedam
Uitvoering: Mooi Werk en Vorm en Ruimte
Grafisch ontwerp: Femke Wieringa
Drukwerk: Pangaea Printing B.V.
Website: Nowton

De foto’s in deze buitententoonstelling zijn afkomstig uit de collecties van: Aviodrome Lelystad, Gemeentearchief Schiedam, familie Pelgrim, Wim Rook en Koos Rost (clubarchivaris SVV).

De buitententoonstelling is tot stand gekomen met behulp van en dank aan Ser Louis en Dick Gelderblom van de Historische Vereniging Schiedam, Nita Friedel en collega’s van Gemeentearchief Schiedam, Hans de Kruijf en Piet Bliek van Gemeente Schiedam, Theo en Rob de Heer, Koos en Elly Rost, Wim Rook, Jan Pelgrim (‘36), Jan Pelgrim (‘39), Dia Clausing-Pelgrim, Henk Lamphen en Emiel van Dijk.

Mooi Werk heeft geprobeerd om de bronnen en rechthebbenden van al het getoonde beeldmateriaal te achterhalen. Dit is niet in alle gevallen gelukt. Mocht u menen (mede)rechthebbende te zijn van getoond beeldmateriaal, dan kunt u contact opnemen met Mooi Werk.