Voorpret tijdens voorbereidingen buitententoonstelling

Het Volkspark bestaat 100 jaar en is in de loop van de tijd flink veranderd. Er kwamen delen van het park bij en andere gedeeltes verdwenen. Plattegronden van het Volkspark en het Sterrebos zijn daarom ook per decennium verschillend. Schiedammers die zijn opgegroeid in Schiedam en veel in het Volkspark kwamen, hebben het projectteam geholpen bij het bepalen van de plaatsing van de panelen.

De hulp van deze experts was belangrijk, want samen weet je meer dan alleen. Bovendien zijn de verhalen, die deze experts bij de diverse plekken vertelden, fascinerend. Verhalen van meester Theo van de Jozefschool en zijn broer Rob, die als kind al in het Volkspark kwamen en dan daar met buitenlandse havenarbeiders voetbalden.

Maar ook herinneringen van Ser Louis en Dick Gelderblom van de Historische Vereniging en van Koos Rost, clubarchivaris van voetbalvereniging SVV.  Het projectteam kreeg inzage in het archief van Koos Rost maar ook in de boeken en het archief van Wim Rook, die vooral over de Polyantha maar ook over de Orpheus-schulp veel informatie had. Niet alleen foto’s, krantenartikelen en teksten, maar ook persoonlijke verhalen en herinneringen van deze mensen maakte de ontmoetingen bijzonder.

Uiteindelijk hebben niet alle verhalen en foto’s een plek gekregen op de panelen, want er was zoveel te vertellen en te laten zien. Op deze site worden verhalen verteld en foto’s getoond, als aanvulling op de buitententoonstelling in het Volkspark.